Presentations
Studen's Works

Hotels:
- Fényház
- Student Hostel Veres Péter
- Cívis Grandhotel
Aranybika

- Cívis Hotel Kálvin


Travelling:
- Airport
- Railway
- Route planner
- Map of Debrecen

Student's Works (Thesis) (in Hungarian)

2006 évi Diplomadolgozat pályázat helyezettjei

I. helyezett

Berecz Patrícia: Elektronikus kereskedelem a gyakorlatban
Intézmény: Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar
Konzulens(ek): Dr Herdon Miklós

A dolgozat az elektronikus kereskedelem elméleti alapjait, kialakulását, fejlődést és hatásait bemutató értekezés. Az elméleti alapok bemutatása mellett a szerző egy borforgalmazással foglalkozó Web-áruház saját fejlesztésű prototípusát is elkészítette, melynek során a Design, a domain-név tervezés, az Internet szolgáltató kiválasztása, az üzembe helyezés és a logisztika kérdéseire is részletes és kielégítő válaszokat adott. A dolgozat erénye, hogy a fejlesztés eredményeként kapott szoftver viszonylag kevés módosítással tetszőleges borászat elektronikus kereskedelmének a bevezetését biztosíthatja, s ugyancsak kevés módosítással már termékek forgalmazásával foglalkozó vállalkozások is alkalmazhatják.

II. helyezett

Eszéki János: Online térképszolgáltatás kialakítása
Intézmény: Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Keszthely
Konzulens(ek): Busznyák János

A benyújtott pályamű a digitális térképek webszervereken történő publikálási lehetőségeivel foglalkozik. A szerző ezzel a szolgáltatással a rendelkezésre álló digitális térképek, digitális légifelvételek és ezeket a térképeket alkalmazni kívánó felhasználók közti webes infrastruktúra szakadékot kívánja áthidalni. A fejlesztő munka során elsősorban az Arc-programcsalád szolgáltatásaira támaszkodott, melyek - a varázslók alkalmanként nem kívánatos eredményei mellett - meglepően jól kezelhetőnek, sokoldalúnak bizonyultak. A szerző értékes javaslatai között szerepel az ingyenes ArcExplorer használatára építhető szolgáltatások bővítése, a Corine2000 adatbázis használatának nyilvánossá tétele, valamint az ArcXML-ben rejlő lehetőségek mihamarabbi feltárása.

III. helyezett

Cseh András:  Elektronikus Táblatörzskönyv program fejlesztése
Intézmény: Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar
Konzulens(ek): Dr Várallyai László

A dolgozat egy elektronikus táblatörzskönyv rendszer fejlesztését tűzte ki célul. Egy elektronikus táblatörzskönyv megkönnyíti a termékek eredetének ellenőrzését, illetve a termelés során elvégzett műveletek és felhasznált műtrágyák regisztrálását. A számítógépes nyilvántartás az események pontos rögzítése és lekérdezhetősége révén lehetőséget biztosít a döntések tudományos igényű megalapozásához. A kidolgozott számítógépes program egy olyan általános farm-menedzsment programrendszer kezdeti lépésének tekinthető, ami a funkcionális bővítések után a mezőgazdasági vállalkozások számára általánosan használható alapszoftverré válhat.

III. helyezett

Farkas Noémi:  GIS adatok előkészítése digitális térképszolgáltatáshoz
Intézmény: Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Keszthely
Konzulens(ek): Busznyák János

A dolgozat témája az űrfelvételek, légifelvételek segítségével készült CORINE2000 Felszínborítottsági adatbázis, illetve az utólagosan digitalizált Zala megyei TIF formátumú talajtérképek feldolgozása volt. A két térképtípushoz két egyedi feldolgozási módszert és algoritmust kellett kidolgozni. Az dolgozat első részben sikerült a szerzőnek számos értékes információt kinyernie a shape-fileokból, míg a második részben a régi, nagyméretű, nehezen kezelhető térképeket konvertált át, tett alkalmassá modern módszerekkel történő publikálásra és elemzésre. A szerző munkáját nem tekinti lezártnak, hiszen az itt elkezdett munka több olyan területet is érintett, ami a jövőben önálló diplomadolgozatok kutatási célját, feltárandó területeit képezhetik.

III. helyezett

Szanyi Attila Az árpolitikai beavatkozások hatásainak előrejelzése
Intézmény: Szent István Egyetem Regionális Gazdasági és Vidékfejlesztési Intézet
Konzulens(ek): Dr Pitlik László, Dr Puskás János

A dolgozat alapos tudományos felkészültséggel elemzi a piac összetevőit, az agrárpolitika összetevőit, azon belül az árpolitikát és az árpolitikai beavatkozásokat, valamint azok legfontosabb hatásait. A szerző ezután bemutatja a Szent István Egyetemen kidolgozott COCO-módszert, melynek felhasználásával előrejelzéseket készít öt országra vonatkozóan, ötéves időtávra. A kapott eredmények alapján makroközgazdasági javaslatokat tesz az optimális stratégiák megalapozásához.

Elismerő oklevélben résztesültek:

Abonyi Gergely:  Gyümölcsösök szükséges tápanyag-utánpótlását meghatározó program
Intézmény: Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar
Konzulens(ek): Dr Kovács György, Király Katalin

A szerző egy olyan - Interneten is elérhető - program kidolgozását tűzte ki célul, melynek segítségével becsülni lehet egy adott gyümölcsös esetében a kijuttatandó tápanyag mennyiségeket. A számítógépes program kidolgozásához szükséges korábbi - tápanyag utánpótlásra vonatkozó - kutatási és mérési eredmények az új programba a kívánt szinten beépítésre kerültek. Az ültetvényekben a tápanyag utánpótlás tervezése nagy biztonsággal csak több éves adatsor alapján lehetséges, így a program által számított hatóanyag mennyiségek is csak irányelvül szolgálnak. A továbbiakban szükség lenne arra is, hogy ne csak a hatóanyag mennyiségeket, hanem a műtrágya adatokat is meg lehessen határozni a program segítségével. A program ezirányú továbbfejlesztései - miként azt a szerző is megfogalmazta - lehetővé teszik, hogy a kapott eredmények mindjobban megközelítsék a szakértők által megadott értékeket.

Bella Klaudia:  A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása
Intézmény: Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar
Konzulens(ek): -

A dolgozat az időjárási derivatívok (Heating Degree Days, Cooling Degree Days) piacát mutatja be az USA-ban. Ezután a szerző a szakirodalomban lelt mintákat és a magyar idősort felhasználva modellezi a budapesti napi középhőmérséklet alakulását, majd bemutatja a hipotetikus CDD opció Monte Carlo szimulációját. Hőmérsékleti adatok alapján bizonyítja, hogy a budapesti hőmérsékleti adatok fedezeti eszközként szolgálhatnak egy hipotetikus CDD opció során egy adott baranyai búzatermelőnek. A dolgozat innovatív erőssége elsősorban közgazdasági: az időjárási anomáliák kockázati fedezetként való felhasználásának kezelése. A téma rendkívül színvonalas feldolgozása során a szerző a közismert, mindenki számára könnyen elérhető kész informatikai erőforrásokat (szórás, előrejelzés, Monte-Carlo módszerek) használt.

Reha István:  Genetikus algoritmus alapú elosztott optimalizáló eljárások alkalmazása a mezőgazdaságban
Intézmény: Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar
Konzulens(ek): Salga Péter, Szilágyi Róbert

A szerző a genetikus algoritmus használatára tesz kísérletet olyan optimalizálási problémák megoldására, melyekhez korábban más matematikai módszereket alkalmaztak. A genetikus algoritmusok az élőlények öröklődési folyamatának elvét utánozzák. A módszer nemlineáris, így azokban az esetekben is szóba jöhet, ahol a hagyományos lineáris programozás nem, vagy csak szűk korlátok között alkalmazható. A két módszer összehasonlítása a vetésváltás sorrendjének optimalizálása során valósul meg, ahol az elérendő cél a haszon maximalizálása, illetve a költségek minimalizálása volt. A szerző ugyanakkor kitért a genetikus algoritmusok fitnesz-függvényei által szolgáltatott eredmények nagyfokú bizonytalanságára, illetve a nagy számításkapacitást igénylő feladatok osztott rendszereken (grid technológia) történő megoldására is.

Széplaki Gábor:  Termék nyomon követési rendszerek az élelmiszerláncban
Intézmény: Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar
Konzulens(ek): Dr Herdon Miklós

A termék nyomon követési rendszerek a vállalatirányítási rendszerek egyik legfontosabb szegmensét képezik. A termék nyomon követési rendszerekkel szembeni alapvető elvárások, hogy segítsék a HACCP koncepciónak, illetve az ISO 9001 szabványnak való megfelelést. A szerző egy konkrét élelmiszeripari vállalat esetében vizsgálta meg a termékek ellenőrzésének, nyomon követésének technikai, technológiai feltételeit és megbízhatóságát, s a leszűrt tapasztalatok alapján újszerű javaslatokat tett (pl. biometria) a termék-kontroll megbízhatóságának javítására.

 

 

© UD-FAERD 2006 Optimised for IE 6.0, 1024x768